Köklü Bir Aile Kurmak

İslami evlilik, her iki eşin karşılıklı kolektif hak ve sorumlulukları ile güvence altına alınan bir bağdır. Evlilik eşler arasında kurulan bir ortaklıktır ve her iki eşten bu ortaklığı başarıya ulaştırmaları beklenir ya da bu ortaklığın başarısızlığından sorumlu tutulurlar.

Erkek evin lideri olarak seçilmiştir ve kadın da belirli konularda erkek tarafından karşılanamayan uzmanlığı ile ona en büyük desteği sağlayan yardımcısıdır. Bazı kadınlar batılı ideolojilerin etkisinde kalarak ailenin lideri olma rolüne soyunmaktadırlar. Ancak maalesef karı ve kocanın aile içi rollerinin doğal ve doğru statülerin tersine çevrildiği böyle ailelerde yaşananlar sadece anarşiye yol açacaktır.

Hem kadın hem de erkeğin belirli hak ve görevleri vardır. Mutlu ve başarılı İslami bir evlilik herkesin kendi görevlerini yerine getirdiği ve diğerinin haklarını gözettiği, koruduğu bir evliliktir. Bu haklara saygı duymamanın sonu sefalet ve başarısızlıktır.

Are you looking for a

Muslim Life Partner?

Looking for
Age
Country

Bazı sorumluluklar ve taahhütler kadın ve erkek için eşit derecede geçerlidir. Mesela Allah (subhanehu ve teala)’a inanma ve O’nun emirlerini yerine getirme görevi her ikisi için de aynıdır. Aynı şekilde, davranışlarından hem sorumlu hem de sonuçlarından dolayı hesap vermekle yükümlüdürler. Her ikisi de dinlerini doğru öğrenmek, sadece Allah (subhanehu ve teala)’a ibadet etmek ve O’nun yolunu izlemek zorundadır. Ahlaki standartlar ve değerler, diğer insanlarla irtibat ilişki kurma kural ve yöntemlerinde olduğu gibi, her ikisi için de aynıdır. Erkek ve kadın, Allah (subhanehu ve teala)’ın emir ve yasaklarına uymalarının sonucu olarak aynı faydayı elde ederken, günah işlemek ve Allah (subhanehu ve teala)’a asi olmak bakımından da aynı cezaya tabi tutulurlar.

Allah (subhanehu ve teala) diyor ki:

[blockquote align=”none” author=”AN-NAHL 16:97″]Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.” [/blockquote]

Ancak, kadınlar ve erkekler arasında karşılaştırma yaparken, İslam’ın doğası gereği farklı olanlara eşit muamele yapmadığını bilmeliyiz. Erkeklerin kadınlara tercih edildiği durumlar ve kadınların erkeklere tercih edildiği diğer durumlar vardır. Bu tercihler, erkeklerin ve kadınların farklı görevleri yerine getirmedeki zıt yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, asla eşit olamayacak olanları eşitlemek yerine, üzerinde düşünülmesi gereken şey her ikisiyle de adil bir şekilde ilgilenmek olmalıdır.

Noble Marriage
Latest posts by Noble Marriage (see all)

1 thought on “Köklü Bir Aile Kurmak”

Leave a Comment

Are you looking for a

Muslim Life Partner?

Looking for
Age
Country
Are you looking for a

Muslim Life Partner?

Looking for
Age
Country
Are you looking for a

Muslim Life Partner?

Looking for
Age
Country